CP SHOP WELCOM >>>>>>>>>>

Российское порно

CP SHOP WELCOM >>>>>>>>>>
Российское порно
vzniklo od slova ervit, co znamenalo barvit ervcem.

Ervec polsk (Porphyrophora polonica) se sbral u ns dvno ped importovanm jihoamerickm ervcem nachovm na koenech nkterch rostlin, hlavn v obdob kolem svatho Jana Ktitele a dostal podle nj lidov nzev svatojnsk krev.

V tomto msci nai pedkov pokraovali ve slaven svch letnic, jarnch a letnch obyej, kter pedchzely sklizni a mly velmi zk vztah k budouc rod a s rodou souvis i plodnost.

Mil Jene, svat Jene prosm tebe ponen povz ty mn sm za koho se vdm?

Noc ped svtkem svatho Jana Ktitele byla odjakiva noc zzrak.

Bylinky sebran tuto noc mly kouzelnou moc, dn lektvar se bez nic nemohl obejt.

Opt nen nhodou, e tento kesansk svtek se slav prv v tuto dobu.

Ped pchodem kesanstv v tento den vrcholily oslavy letnho slunovratu a magick obady k tmto dnm odedvna patily.

Jedenadvact erven, den letnho slunovratu, je nejdelm dnem v roce, trv estnct hodin a dvanct minut.

Nen moc povzbuzujc, e od tohoto data se den krt a u od zatku lta chl k podzimu, stejn jako lidsk ivot se narozenm bl k neodvratn smrti.

Slunovrat se u odpradvna slavil plenm oh, vilo se, e proda m noc ped svatm Jnem kouzelnou moc.

Mlde si zdobila hlavy vnci, opsvala se ernoblem a tancovala kolem hranice.

Chlapci ohe peskakovali a vichni se dvali do plamen, aby je pak po cel rok nebolela hlava.

Dvata rno poutla vnce po vod a hdala z toho budoucnost.

(e by v tomto hdn byly i obavy z nsledk toho, e pedchzejc veer smla mlde pobvat dlouho venku a slavit aktivn svtky?

Nejvt arodjn moc se pisuzovala kaprad a ernoblu.

Kaprad je rostlina tajnosnubn, kter nekvete.

Nai pedkov ale pedpokldali, e kvst mus kad rostlina, a proto kolem kvtu kaprad, dajn kvetoucmu prv jen o svatojnsk noci, vznikaly nejrznj lidov pohdky.

Ernobl ml zase fungovat proti obludm, netstm a nemocem.

Ohn se v tuto dobu plily tak proto, aby se dmem zaplaili draci, kte k chlpnosti pro slunenou horkos vzbuzeni jsouce a v povt ltajce, do studnic semeno a jed poutli, odkud voda nkazu brala.

Svatojnskch muek je sice m dl mn, ale zkuste, jestli se vm osvd alespo jedna z ervnovch pranostik: Kdy svatojnsk muka pkn se leskne a svt, bude poas pkn a me se do prody na tanec jti.

Nen-li vak do Jna vidti, budeme v chladnu a deti doma sedti.
More articles

Смотреть порно в хорошем качестве

ArrayJeune petite francaise grave demonter par une grosse bite pour son casting porno.Its most often the mailman Pepicek, a bachelor.Contact customer support 2020 M, order a Custom Video from, description.…

30 Dec 2019, 19:53

Порно на улице

Porno, Cp, Video
30 Dec 2019, 02:22

Узбекское порно

Cp, Pedo
29 Dec 2019, 06:37

Порно огромный член

Loli, Child, Cp
30 Dec 2019, 04:46
CP SHOP WELCOM >>>>>>>>>>