CP SHOP WELCOM >>>>>>>>>>

Крутое порно

CP SHOP WELCOM >>>>>>>>>>
Крутое порно
odposlechu a pti lety kriminlu poslal sm satan nebo njak jeho dobr kmo.

Ped vahou co s tm se nelze ubrnit zlomysln poznmce na tma, kdo s m zachz, s tm zaast i schz.

Lta se u ns zveejovnm pepis odposlech poruoval zkona, kalalo na ochranu soukrom, co je, jen tak mimochodem, tak stavn prvo.

A te nastal as sklidit boui.

K soukrom vichni pistupovali tak, e jestli se jeho poruen nkomu nelb, a si sv prvo vysoud.

Tedy primrn nebyl prakticky nikdo ze zainteresovanch ochoten vnmat zkon jako instrukci jak se chovat, ale pouze jako mon zdroj nslednch nepjemnost.

Asi jako kdybychom si ekli, e dopravn pedpisy ns nezajmaj a komu se to nelb, a si ns chytne.

Je jen v logice vci, e kdy civiln norma k regulaci nedoucho jednn nesta, zane se uvaovat o norm trestn.

Reakce na pijet zkona mi pipadaj moc exaltovan a mlo exaktn.

Pracuje se spe s pocity, ne s fakty.

Napklad jsem dosud nepipadl na rozbor zmnn prvn pravy zamen na to, co doopravdy postihuje a za jakch okolnost.

T i nkter udlosti se zkonem souvisejc jsou podvny ponkud nepesn.

Pvodn, zcela nekodn nvrh novely trestnho du, kter smovala k uzkonn zkazu zveejovn daj o pokozench, zmutoval do dnen podoby pi prchodu stavnprvnm vborem Poslaneck snmovny.

Mutace spov doplku o explicitn zkaz zveejnit bez souhlasu doten osoby informace o nazen i proveden odposlechu a informace z odposlechu zskan, pokud umouj zjitn totonosti doten osoby.

Druhou zmnou je drobn prava ji existujcho 178 trestnho zkona, co je norma, kter postihuje neoprvnn nakldn s osobnmi daji.

Podle dnen verze je trestn neoprvnn sdlen, zpstupnn i jin zpracovn nebo pisvojen si osobnch daj o jinm, shromdnch v souvislosti s vkonem veejn sprvy.

Podle novelizovan verze je trestn takov jednn i ve vztahu k osobnm informacm shromdnm v prbhu trestnho zen ale jen tehdy, bude-li tm zpsobena vn jma na prvech nebo oprvnnch zjmech osoby, kter se osobn daje tkaj.

V tto podob byl tak nvrh novely schvlen a poslze pedloen Sentu.

Nevm jak kdo, ale z medilnch informac jsem nabyl pesvden, e Sentu se novela znelbila prv kvli postihu svobody projevu.

Mon se tam o nem takovm mluvilo, zznam rozpravy jsem nestudoval.

Jist je, e z pozmovacch nvrh nic takovho nevyplv.

Sent navrhl pouze vypustit z trestnho du zkaz zveejovn odposlech, ale proti prav trestnho zkona dn vhrady vysloveny nebyly.
More articles

Гол порно

Array

Free naked nubiles porn.

Getting nude in the kitchen makes her happy!11 minLove Home Porn - 940.9k Views.Adult 18 porno 4k hard sex anal blowjob new amateur blonde…

18 Dec 2019, 02:47

Порно в рот

Boy
18 Dec 2019, 13:11

Порно хабов

Child, Video, JB
18 Dec 2019, 06:48
CP SHOP WELCOM >>>>>>>>>>